1150 Maxtrak Pre-screen

En mobil høy-kvalitets medium størrelse konknuser. I hjertet av maskinen sitter Automax konknuseren med hydraulisk spalt-setting, overtrykk, og anti blokkering-system. Dens unike knusebevegelse sikrer en høy kapasitet, høy reduksjon og god kubiserings evne sikrer en produksjon av høy kvalitet på materialene. En levelsensor over knuseren regulerer materen slik at knuseren til enhver tid får riktig mengde materiale å jobbe med, noe som er viktig for maksimal utnyttelse av knuseren, lengst mulig levetid på mantler, oppnå optimal form på materialet og best mulig reduserings evne. Det ekstra forhåndssiktet gjør at produkt eller uønsket materiale i en valgt størrelse kan fjernes fra massen før det kommer inn i knuseren, og øker dermed kapasiteten og kvaliteten på sluttproduktet. 1150 Maxtrak Pre-Screen har et patentert hydraulisk foldesystem som muliggjør rask konvertering mellom pre-screen og direkte innmating som gir uovertruffen allsidighet.
Maxtrak 1150 er en maskin med en stor spennvidde i bruksområder:
-Sprengt stein/fjell, naturmasser og elvestein
-Resirkulering, topplag
-Gruvedrift, behandlede mineraler og malm
EGENSKAPER OG FORDELER:
*Høy kapasitet opptil 300 t/t
*Den velkjente Automax teknologien
*Aksepterer direkte innmating uten for-sikting
*Utmerket form(kubisk) på produsert materiale
*Høy reduksjons evne på innmatet materiale
*Level sensor over knuser for å sikre optimal mating
*Hydraulisk spalt-setting
*Overbelastingsvern for konknuser
*Heavy duty chassis og belte understell
*Metall detektor
*Støvdempings system
*Økonomisk «direct drive» system

Relaterte produkter

1150 Maxtrak Pre-screen